பாரதத்தின் பண்டைய எழுத்தியல் – இதிஹாஸ புராண சான்றுகள்

பண்டைய பாரதத்தின் எழுத்தியலைப் பற்றி வேத வேதாங்கங்களில் உள்ள இலக்கிய சான்றுகளை முன்பு பார்த்தோம். தற்போது பண்டைய தார்மிக இலக்கியங்களான இதிஹாஸ புராணங்களில் உள்ள சான்றுகளைப் பற்றி காண்போம். ராமாயணமும் மஹாபாரதமும் நமது நாட்டின் மிக இன்றியமையாத இரு இதிஹாஸங்கள். இவ்விரு இதிஹாஸங்களிலும் பண்டைய பாரதத்தின் எழுத்தியலைப் பற்றிய சான்றுகள் கிடைக்கின்றன. இதிஹாஸங்கள் 1.1. ராமாயணம்      இந்த பழமை வாய்ந்த இதிஹாஸம் ஆதிகாவ்யம் என்று புகழ்பெற்றது. இந்த இதிஹாஸத்தில் லிக, லேகக, லேகன என்னும் சொற்கள்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

மகதைப்பெருமாளின் திருவண்ணாமலைக் கல்வெட்டு

பின்வரும் கல்வெட்டு திருவண்ணாமலை கோயிலிலுள்ள கிளிக்கோபுரம் என்று வழங்கப்பெறும் கோபுரத்தில் அமைந்குள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு பொன் வேய்ந்தானான ராஜராஜ வாணகோவரையனின் பெருமையைப் பாடுகிறது. பெரும் வடமொழிக்கவியான கவிராஜன் என்பான் இந்தக் கல்வெட்டுப்பாவை யாத்துள்ளான். இந்தக் கல்வெட்டின் காலத்தை அதே கோயிலிலுள்ள மற்றொரு கல்வெட்டினால் அறியவியல்கிறது. அந்தக் கல்வெட்டு பொன்வேய்ந்தானான ராஜராஜவாணகோவரையன் அங்கு வந்து எந்தையை வணங்கி சில நிவந்தங்களுக்காக நிலங்களைத் தானமாக வழங்கிய செய்தியைக் குறிப்பிடுகிறது. அந்தக் கல்வெட்டு மூன்றாம் குலோத்துங்க சோழனின் முப்பத்தைந்தாம் ஆட்சியாண்டைச் சேர்ந்தது….

தொடர்ந்து வாசிப்பு

மொஹம்மது என்னும் பெயரின் வடமொழியாக்கம்

     ஐரோப்பிய மற்றும் அரேபிய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களை யவனர்கள் என்றழைக்கும் வழக்கம் பண்டைய தமிழ் மற்றும் வடமொழி நூல்களில் காணப்பெறுவது நாமனைவரும் அறிந்ததே. காளிதாஸர் பெர்ஷியர்களை பாரசீகர்கள் என்று வழங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது. அவரியற்றிய ரகுவம்ச மஹாகாவ்யத்தில் ரகுவின் திக்விஜயத்தை வர்ணிக்கும் காளிதாஸன் பின்வரும் குறிப்பை வழங்குகிறார். पारशीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना।(Raghuvaṃśa 4.59) பாரஸீ²காம்ʼஸ்ததோ ஜேதும்ʼ ப்ரதஸ்தே² ஸ்த²லவர்த்மனா|      இடைக்கால வரலாற்றில் அரபிய நாடுகளுக்கும் பாரதத்திற்கும் மிகத் தெளிவான தொடர்பு இருந்து வந்ததை அறியமுடிகிறது. ராஷ்ட்ரகூடர்கள்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

வேறுமாநிலத்தைச் சேர்ந்த இரு சோழ தளபதிகள்

இடைக்கால வரலாற்றுப் பகுதியில் திறமை எப்பகுதியில் இருந்தாலம் மெச்சிப் போற்றப்பெற்றது. இதை அக்காலத்திய கல்வெட்டுக்களை ஆராய்வதன் மூலம் தெள்ளென அறியவியலும். அத்தகைய இருவர் சோழர்தம் தளபதிகளாகப் பணியாற்றியமையைக் காண்போம். வெள்ளன் குமரன் இவன் கேரளத்தின் நந்திக்கரைப் புத்தூரைச் சேர்ந்தவன். இவன் முதலாம் பராந்தகனின் இளவரசனாகிய ராஜாதித்யனுக்கு வலதுகரமாகத் திகழ்ந்தவன். அவனுடைய சரிதம் கிராமம் என்னுமூரிலுள்ள கல்வெட்டின் வாயிலாகத் தெரியவருகிறது. அங்கு அவன் எந்தைக்கு ஒரு கற்றளி எடுப்பித்த செய்தியை அந்தக் கல்வெட்டு சுட்டுகிறது. அந்தக் கல்வெட்டின் வடமொழிப்பகுதியைக்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

பக்தி பகைமையைக் காட்டிலும் பெரிது,.

பண்பட்ட மனத்திலெழும் பக்தியெனுமுணர்வு உறுதிபடுங்கால் அது மற்றைய உணர்வுகளைக் காட்டிலும் மேலோங்கி நிற்பது கண்கூடு. அத்தகைய பண்பட்ட பக்தி வெறுப்பு, சினம், பகை போன்ற உணர்வுகளால் உள்ளடங்காது உயர்ந்து நிற்கும். வரலாற்று காலத்திலும் பரம்பரைப் பகையைக் காட்டிலும் பக்தியே பெருஞ்செல்வமாகப் போற்றப்பெற்றுள்ளது. அக்காலக் கல்வெட்டுக்களை நோக்குங்கால் இந்தச் செய்தி வெள்ளிடைமலையாகிறது. கடலூர் மாவட்டத்திலுள்ள திருவேந்திபுரத்தில் முதலாம் பராந்தகன் காலத்துக் கல்வெட்டு இந்தச் செய்தியை ஐயந்திரிபற தெளிவாக்குகிறது. இந்தக் கல்வெட்டு தெய்வநாயகப் பெருமாள் கோயிலிலுள்ள பிராகாரத்தின் தூணில் செதுக்கப்பெற்றுள்ளது….

தொடர்ந்து வாசிப்பு

புரவியைச் சேர்ந்த பகலவன்

Sūrya & Saṃjñā

     கதிரவன் விச்வகர்மாவின் மகளான ஸம்ஜ்ஞா தேவியை மணந்திருந்தான். அவனுடைய வெம்மையைத் தாளவொண்ணாத அவள் தனது சாயையை – நிழலை விடுத்து விட்டு தந்தைவீடு சென்றாள். அங்கும் இருக்க முடியாததால் குதிரையின் வடிவெடுத்து உத்தர குருதேசத்திற்குச் சென்று கடுந்தவமியற்றினாள். மாற்றாந்தாய் செயலினால் மனமுடைந்த கூற்றுவன் தாயை இகழ சாயை அவனைச் சபித்தாள். அதன் பிறகு தந்தையிடம் முறையிட்டான் கூற்றுவன். கதிரவனின் மிரட்டலால் உண்மையைக் கூறினாள் சாயா. உண்மையை அறிந்த கதிரவன் தனது மாமனார் வீடு சென்று தேடினான்….

தொடர்ந்து வாசிப்பு

கடிகையில் தமிழும் கற்பிக்கப்பெற்றதா…

காஞ்சிக் கடிகை காஞ்சியில் நிலைகொண்டிருந்த கடிகாஸ்தானம் என்னும் கல்விநிறுவனம் பொதுயுகம் மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே செயல்பட்டு வந்தது. கடிகாஸ்தானத்தைப் பற்றிய மிகப்பழமையான சாசனச் சான்று கர்ணாடக மாநிலம் ஷிமோகா மாவட்டத்திலுள்ள தாள்ளகுண்டா என்னுமிடத்திலிருந்து கிடைக்கிறது. அந்தக் கல்வெட்டு கதம்பவம்சத்தைச் சேர்ந்த ககுஸ்தவர்மனுடையது. அந்தக் கல்வெட்டு அவனுக்கு இரு தலைமுறைகள் முந்தைய முன்னோனான மயூரவர்மன் என்னும் அரசன் தன் குருவான வீரசர்மனுடன் கூட காஞ்சியிலுள்ள கடிகாஸ்தானத்தில் எல்லா சாஸ்த்ரங்களையும் கற்கவேண்டி காஞ்சிக்கு வந்ததைக் குறிப்பிடுகிறது. அந்தக் கல்வெட்டிலுள்ள பின்வரும் ச்லோகம்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

பாண்டியர் தம் அறிவார்ந்த அலுவலர்கள் இருவர்

அறிவு சார் வேலைகளும் அலுவலக வேலைகளும் மிகவும் அரிதாகவே ஒருவரிடமே மலிந்து நிற்கும். அத்தகையதோர் அரிய ஒருங்கிணைப்பு இடைக்கால வரலாற்றில் கல்வெட்டுக்கள் வாயிலாக காணக்கிடைக்கிறது. மிகப் பண்டைய உலகத்து அரசர் பரம்பரைகளுள் ஒன்றான பாண்டியர்தம் அவையில் அத்தகையதோர் ஒருங்கிணைப்பு இருந்ததை அறிய முடிகிறது. அத்தகைய இருவரைப் பற்றி இப்போது பார்ப்போம் மாறன் காரி             இவன் பராந்தகன் நெடுஞ்சடையனான முதலாம் வரகுணனின் அவைக்களத்து அமைச்சன். இவனது அலுவலகப்பெயர் மூவேந்த மங்கலப்பேரரையன் என்பதாகும். இவன் கரவிந்தபுரம் (களக்குடி) என்னும்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

காஞ்சி காமாக்ஷி அம்மன் கோயிலில் இரு புதிய வடமொழிக்கல்வெட்டுக்கள்

இரண்டாம் வடமொழிக்கல்வெட்டு.

காஞ்சியின் முழுமுதல் தெய்வமான அன்னை நகரின் நடுநாயகமாக வீற்றிருக்கிறாள். இங்கு அன்னைக்கு காமாக்ஷி என்றும் அவள் வீற்றிருக்குமிடம் காமகோஷ்டம் – தமிழில் காமகோட்டம் என்றும் வழங்கப்பெறுகிறது. இங்கு அமைந்துள்ள தர்மசாஸ்தாவின் ஸன்னிதியும் கரிகாலசோழனோடு தொடர்புடைய பெருமையுடையது. பொயு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் சிலப்பதிகாரத்திற்கு எழுதப்பெற்ற உரையான அடியார்க்கு நல்லார் உரை இத்தகையதோர் பெருமையைப் பின்வரும் செய்யுளால் குறிப்பிடுகிறது. கச்சி வளைக்கைச்சி காமகோட்டங்காவல் மெச்சியினிதிருக்கும் மெய்ச்சாத்தன் கைச்செண்டு கம்ப களிற்றான் கரிகாற்பெருவளத்தான் செம்பொன் கிரிதிரித்த செண்டு. பெருயானை வலி படைத்த…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

மனையாளோடாயினும் சூது விளையாடலாமா

dice play between my father and Parvati

மனையாளோடாயினும் சூது விளையாடலாமா ஸ்காந்தபுராணத்திலுள்ள ஒரு ச்வாரஸ்யமான கதையொன்று ப்ரபஞ்சத்தின் ஆதி தம்பதியர் விளையாடிய சூதாட்டத்தைத் தகவலாகத் தருகிறது. ஸ்காந்தபுராணத்தின் மாஹேச்வர கண்டத்திலுள்ள கேதாரகண்டத்தில் இந்தக் கதை அமைந்துள்ளது. ஒருமுறை நாரதர் கைலாயம் போந்து ஆதிதம்பதியரை வணங்கிநின்றார். எந்தை அவர் வந்த காரணத்தை வினவினார். நாரதரோ ஆதிதம்பதியரைக் கண்டு அவர்தம் விளையாட்டையும் கண்டுசெல்ல வேண்டி வந்ததாகக் கூறினார். அப்போது மலைமகள் குறுக்கிட்டு எந்த விளையாட்டைக் காண விழைவதாக வினவினாள். அப்போது நாரதர் பலவகையான விளையாட்டுக்கள் இருந்த போதும்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு