ஒரு சாளுக்ய காதல் கல்வெட்டு

794px-7th_century_Kannada_inscription_at_Mahakutesvara_temple_in_Mahakuta

வரலாற்றில் இதுவரை பலவிதமான காதற்கல்வெட்டுக்களைக் கண்டிருக்கிறோம். அத்தகையதோரு கல்வெட்டொன்று பாதாமி சாளுக்யர்களின் சிற்பக் கலைப்படைப்பான மஹாகூடத்திலுள்ள மஹாகூடேச்வரர் கோயிலில் காணப்பெறுகிறது. இந்தக் கோயில் மேலைச்சாளுக்ய வேந்தன் மங்களேசனின் (பொயு 596-609) காலத்தியதாக கருதப்பெறுகிறது. மேற்கொண்டு செய்த ஆய்வுகள் இந்தக் கோயில் பொயு 625 இல் மீளமைக்கப்பெற்றதையும் பிற்காலத்திய சேர்க்கைகளையும் கொண்டு திகழ்வதையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. இரண்டாம் புலகேசியின் கொள்பெயரனும் பொயு 696 முதல் 733 வரை ஆண்டவனுமான விஜயாதித்யனே இப்போதைய கதையின் நாயகன். அவனுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த அவனுடைய…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

சுவடிகளுக்கான எழுதுபடு பொருட்கள் – தங்கம்

Antique-Burmese-Kammavaca-Manuscript-315

     இதுவரை சுவடிகளுக்கான முக்கியமான எழுதுபடுபொருட்களான பனையோலை. பூர்ஜபத்ரம், காகிதம் மற்றும் ஸாஞ்சிபாத்தைப் பற்றிப் பார்த்தோம். இப்போது நாம் முக்கிய மற்ற பொருட்களைப் பார்ப்போம். முக்கியமற்ற பொருட்கள் இரு பிரிவுகளாக உள்ளன. உலோஹங்கள் உலோஹமற்ற பொருட்கள் உலோஹங்களில் இப்போது நாம் அரச உலோஹமான தங்கத்தைப் பயன்பாடு சுவடித்துறையில் எவ்விதம் அமைந்துள்ளது என்று காண்போம். தங்கமும் தாமரத்தைப் போல எளிதில் உருகும் தன்மையுடையது என்பதாலும் அதனையும் அடித்து ஏடுகளாக்கி எழுதவியலும். ஆயினும் அதன் அருமையையும் விலையையும் கருத்திற்கொண்டு அது…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

சுந்தரபாண்ட்யனின் ஸ்ரீரங்கக் கல்வெட்டு

     பின்வரும் கல்வெட்டு ஸ்ரீரங்கத்திலுள்ள ஸ்ரீரங்கநாதரின் ஆலயத்தில் கருவறை முன்னுள்ள மண்டபத்திலுள்ள நான்கு தூண்களிலும் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு 1892 ஆமாண்டு தொல்லியில் அறிக்கையில் 60 ஆம் எண்ணோடு குறிப்பிடப்பெற்றிருந்தது. பின்னர் தென்னிந்திய கல்வெட்டுக்கள் தொகுதி நான்கில் 507 ஆம் எண்ணோடு மூலம் மட்டுமாகப் பதிப்பிக்கப்பெற்றது. இந்தக் கல்வெட்டு ஜடாவர்மன் சுந்தர பாண்ட்யன் (பொயு 1251-1268) ஸ்ரீரங்கநாதர் ஆலயத்துக்கு செய்வித்த தங்கத்தினாலான கைங்கர்யங்களைக் குறிப்பிடுகிறது. முதல்வரி மெய்கீர்த்தியின் துவக்கமானாலும் ஒற்றைச் சொல்லுடன நின்றுவிட்டது. வரி 1. स्वस्तिश्री।…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

மூன்றாம் நந்திவர்மனின் குமரடி மங்கலச்செப்பேட்டின் வடமொழிப்பகுதி

plate

கிடைத்தவிடம்      இந்தச் செப்பேடு தஞ்சைக்கருகிலுள்ள கருந்தட்டான்குடியிலிருந்த தமிழ்ப்பேராசிரியரான ஸ்ரீ கோவிந்தராஜன் என்பவரிடமிருந்து விலைக்கு வாங்கப்பெற்றது. இதை ஹைதராபாத்திலுள்ள பிர்லா தொல்லியல் மற்றும் பண்பாட்டு ஆய்வகம் விலைக்குப் பெற்றது. செப்பேட்டு விவரங்கள்      இந்தச் செப்பேட்டில் ஐந்து செப்பிதழ்களுள்ளன. அவை 23 செமீ நீளமும் 9 செமீ அகலமும் உடையன. இவற்றின் கனம் 2 செமீ ஆகும். இதன் வளையமும் இலச்சினையும் கிடைக்கவில்லை. இவை நல்ல நிலையில் கிடைத்துள்ளன. இந்தச் செப்பேடு 69 வரிகளைக் கொண்டுள்ளது. இதன்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

தாதாபுரத்தின் கபோதபஞ்ஜரம்

kapota1

காமிகாகமம் பஞ்ஜரங்களின் வகைகளை விளக்கும்போது கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குகிறது. तस्यादौ सिंहसंज्ञकम् सार्धपञ्जरमन्यत्स्यात्तृतीयं पञ्जरं मतम्  १३२      निर्यूहपञ्जरं पश्चात्पञ्चमं लम्बनासिकम् सिंहश्रोत्रं तु षष्ठं स्यात्खण्डनिर्यूहकं ततः  १३३ झषपञ्जरमन्यत्स्यात्तासां लक्षणमुच्यते பஞ்ஜரங்கள் எண்வகைப்படும், அவை ஸிம்ஹ பஞ்ஜரம், ஸார்தபஞ்ஜரம், பஞ்ஜரம், நிர்வ்யூஹபஞ்ஜரம், லம்பநாஸிகம், ஸிம்ஹச்ரோத்ரம், கண்டநிர்வ்யூஹகம் மற்றும் ஜஷபஞ்ஜரம் ஆகியவையாம். இவற்றின் இலக்கணங்களை வரையறுத்த பின்னர் ஒன்பதாவதாக கபோத பஞ்ஜரம் என்னும் பஞ்ஜர வகையை வரையறுக்கிறது இந்த ஆகமம். पञ्जाराकृतिसंयुक्तं कपोतात्तु विनिर्गतम्  १५२…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

சுவடிகளுக்கான எழுதுபடு பொருட்கள் – ஸாஞ்சிபாத் மற்றும் தூலிபாத்

tula

இதுவரையில் பனையோலை, காகிதம் மற்றும் பூர்ஜபத்ரம் என்னும் மூன்று முக்கிய எழுதுபடுபொருட்களைக் கண்டோம். இன்னும் இரு எழுதுபடு பொருட்கள் நாட்டின் வடகிழக்குப் பகுதியில் மட்டும் பயன்பாட்டில் இருந்தன. ஸாஞ்சிபாத் மற்றும் தூலிபாத் என்பவையே அவை. ஸாஞ்சிபாத்       அகில் மரமே அஸ்ஸாமில் ஸாஞ்சி என்றழைக்கப் படுகிறது. அதன் மரப்பட்டை ஸாஞ்சிபாத் என வழங்கப்பெறுகிறது. இது வடகிழக்குப் பகுதியில் மட்டுமே வழக்கிலிருந்தது. ஏழாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பாணபட்டர் தமது ஹர்ஷசரிதத்தில் இதைப் பற்றிய குறிப்பைத் தருகிறார்.           अगरुवल्कलकल्पितसञ्चयानि…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

ஸ்ரீபீடம் சார்த்திய ஸ்தபதி

     பொதுவாகத் திருக்கோயில்களில் சிற்பம் முதலியவற்றை உருவாக்கும் ஸ்தபதிகள் தம் வேலை முடிந்த பிறகு ஸன்மானத்தோடு தகுந்த மரியாதை செய்து அனுப்பப் பெறுவர். அதன் பிறகு ப்ரதிஷ்டை முதலியவற்றை சிவாசார்யர்களும் பட்டாசார்யர்களும் மேற்கொள்வர். ஆனால் கல்வெட்டொன்று கோயிலில் உடையாரின் ஸ்ரீபீடம் சுதையினாலேயே இருந்ததனால் காசளித்து கல்லினால் ஸ்ரீபீடம் உருவாக்கச் செய்து அதைப் பொருத்தமுடியாமல் ஏதோ காரணத்தினால் சைவாசார்யர்கள் திண்டாட ஸ்தபதியே பொருத்திய செய்தியைத் தெரிவிக்கிறது. மூன்றாம் குலோத்துங்கனின் காலத்தைச் சேர்ந்த இந்தக் கல்வெட்டு உடையார்கோயில் கரவந்தீச்வரர் கோயிலின்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

எல்லோரா குடைவரையின் மத்தவாரணீ

matta2

ஒரு கோயிற் கட்டிடத்தில் தூணுக்கு மேலே உள்ள அங்கங்கள் உத்தரம், வாஜனம், வலபி மற்றும் கபோதம் என்று நாம் அறிவோம். இந்த உறுப்புக்கள் இணைந்த தொகுதிக்கே ப்ரஸ்தர வர்க்கம் என்று பெயர். இவற்றுள் வலபி என்பது மிக இன்றியமையாத பகுதியாகும். இந்தப் பகுதியில்தான் பூதவரி, அன்னவரி. சிங்கவரி முதலியவை இடம்பெறும். இதன் மறுபெயர்களை மானஸாரம் பின்வருமாறு தருகிறது.      गोपानं च वितानं च वलभी मत्तवारणम् विधानं च लुपं चैवमेते पर्यायवाचकाः ।। मानसारः…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

சுவடிகளுக்கான எழுதுபடு பொருட்கள் – காகிதம்

paper_manus1

பாரதத்தில் பயன்படுத்தப்பெற்ற சுவடிகளுக்கான மூன்றாவது முக்கியமான எழுதுபடு பொருள் காகிதமாகும். பொதுவாகக் காகிதத்தைச் சீனத்தைச் சேர்ந்த சாய் லுன் என்பவர் பொயு 105 இல் கண்டறிந்ததாகவும் அதன் பிறகு முகலாய அரசர்களால் இந்தியாவில் அறிமுகப் படுத்தப் பெற்றதாகவும் கருத்துண்டு. ஆனால் காகிதம் இந்தியாவிலேயே கண்டு பிடிக்கப்பெற்றதென்று கருதவும் சில சான்றுகள் உள்ளன. அலெக்ஸாண்டரின் தளபதியான நியர்கோஸ் தனது குறிப்பில் இந்தியர்கள் எழுதுவதற்காக பஞ்சினாலான காகிதத்தைப் பயன்படுத்துவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளான். இந்தக் குறிப்பு சரியாயின் சீனர்களுக்கு முன்னமேயே இந்தியர்கள் காகிதத்தைக்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

காளஹஸ்தி கல்வெட்டில் கண்ணப்ப நாயனார்

     ஒரு சிவலிங்கத்தின் கண்ணிலிருந்து குருதி பெருக அதனைப் போக்குவதற்காக பக்தி மேலிட்டு தன் கண்ணையே அப்பிய கண்ணப்ப நாயனாரின் கதையை நாமறிவோம். இந்த நிகழ்வு ஆந்திரத்திலுள்ள காளஹஸ்தியில் நிகழ்ந்தேறியது. அதே ஊரில் இருக்கும் மணிகண்டீச்வரர் ஆலயத்தில் இருக்கும் கல்வெட்டொன்று எந்தையைப் போற்றும் முகமாக கண்ணப்பரின் வாழ்வை குறியாநிற்கிறது. இந்தக் கல்வெட்டு எழுத்தமைதியைக் கொண்டு 12 ஆம் நூற்றாண்டாகக் கணக்கிடப் பெற்றிருக்கிறது. இந்தக் கல்வெட்டு சோழர் காலத்திய க்ரந்த லிபியில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு தொல்லியல்துறையின் 1892…

தொடர்ந்து வாசிப்பு