மல்லையின் தவச்சிற்பத் தொகுதி – ஒரு மீளாய்வு

dsc04036

மல்லையிலுள்ள தவச்சிற்பத்தொகுதியை அடையாளம் காண்பதற்கு பல்வேறு அறிஞர்களும் பல்வேறு வாதங்களை முன்வைத்துள்ளனர். அத்தகைய வாதங்கள் யாவும் கீழ்க்கண்ட சொடுக்கியில் அங்கை நெல்லிக்கனியென தொகுக்கப்பெற்றுள்ளன. http://puratattva.in/2016/07/07/mamallapuram-the-great-penance-3718                 இவையன்றி, அங்குள்ள சிற்பத்தொகுதியை அடையாளம் காண மேலும் சில குறிப்புக்களை முன்வைக்க விரும்புகிறேன். பகீரதன் தவமாயினும் அர்ஜுனனின் தவமாயினும் இரு பகுதிகளும் மஹாபாரதத்தின் வனபர்வத்தில் விளக்கப்பெற்றுள்ளன. இதன் செய்யுட்களும் அதன் விளக்கங்களும் கற்போர் உள்ளம் கவரும் வண்ணம் விளக்கப்பெற்றுள்ளன. ஈண்டு அத்தகைய செய்யுட்களின் சில பகுதிகளையும் காஞ்சி கைலாயநாதர் ஆலயத்துச்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

கல்வெட்டில் மறுஜென்ம கதை

pillar erected by Trikoṭi boyi

பின்வரும் கல்வெட்டு இயல்பில் மிகவும் ஆர்வத்தைத் தூண்டக்கூடியது. இந்தக் கல்வெட்டு ஆந்திர மாநிலம், பெஜவாடாவிலுள்ள இந்த்ர கீல மலையில் அமைந்துள்ளது. அங்கு நிறுவப்பெற்றுள்ள ஒரு தூணில் இந்தக் கல்வெட்டு செதுக்கப்பெற்றுள்ளது. அந்தத் தூணில் கிராத-அர்ஜுனர்களின் உருவமும் பொறிக்கப்பெற்றுள்ளது.  இந்தக் கல்வெட்டு 1915 ஆம் ஆண்டிற்கான தொல்லியல் ஆண்டறிக்கையில் 33-ஆம் எண்ணோடு பதிவு செய்யப்பெற்றுள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு அர்ஜுனன் தவமியற்றி பாசுபதாஸ்த்ரம் பெற்ற இடம் என்று அவ்விடத்தைக் குறிப்பிடுவதால் மிகவும் இன்றியமையாததாகிறது. இந்தக் கல்வெட்டை பெச்சவாடா கலியம போயி…

தொடர்ந்து வாசிப்பு