கோப்பெருஞ்சிங்கனின் மற்றொரு ஏரிக்கல்வெட்டு

     நாம் ஏற்கனவே கோப்பெருஞ்சிங்கன் ஏரியைப் பழுதுபார்த்த கல்வெட்டைப் பார்த்தோம். அந்த ஏரி பாண்டிச்சேரிக்கருகிலுள்ள த்ரிபுவனையில் அமைந்தது. மற்றொரு கல்வெட்டு அதனைப் போன்ற ஏரி பழுதுபார்த்தலைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்தக் கல்வெட்டு திருவக்கரையிலுள்ள சந்த்ரமௌளீச்வரர் கோயிலில் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தின் தென்புற அடியில் அமைந்துள்ளது.      இந்தக் கல்வெட்டு அரசனைக் காடவன், அவனியாளப்பிறந்தான், ஸர்வஜ்ஞன், கட்கமல்லன் மற்றும் க்ருபாணமல்லன் என்று குறிப்பிடுகிறது. இந்தக் கல்வெட்டு ஒழுகறையில் அமைந்த ஏரிக்கு மதகும் கட்டுவித்து அதை நிரப்ப வாயக்காலும் கல்லுவித்த செய்தியைத் தருகிறது….

தொடர்ந்து வாசிப்பு

ஏரியைப் பழுதுபார்த்த இகல்வேந்தன் கோப்பெருஞ்சிங்கன்

lake

ஏரிகளையும் குளங்களையும் பாதுகாத்து அவற்றைப் பராமரித்து கரைகளைப் பழுதுபார்க்க வேண்டும். அப்போதுதான் நீரைச் சேகரிக்கவும் மழைக்காலங்களில் வெள்ளபாதிப்பின்றி மக்களைக் காக்கவும் முடியும். இத்தகையதோர் பழுதுபார்ப்பு 13 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த பிற்கால பல்லவனான கோப்பெருஞ்சிங்கனின் கல்வெட்டின் மூலம் தெரியவருகிறது. இந்தக் கல்வெட்டு பாண்டிச்சேரியை அடுத்த த்ரிபுவனியிலுள்ள வரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்தக் கல்வெட்டு பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் இரண்டாம் காற்பகுதியைச் சேர்ந்த அவனி ஆளப்பிறந்தானான கோப்பெருஞ்சிங்கனின் காலத்தைச் சேர்ந்தது. இந்தக் கல்வெட்டு அரசனை கர்ணாடக ஆந்த்ர மன்னர்களை…

தொடர்ந்து வாசிப்பு