லால்குடி மஹாகாள மூர்த்தி

Mahakala Siva

பின்வரும் அரிய சிற்பத்தை இணையத்தில் காணநேர்ந்தது. இந்தச் சிற்பம் லால்குடி ஸப்தரிஷீச்வரர் கோயிலில் அமைந்துள்ளது. இந்தச் சிற்பம் ஜடாபாரத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதன் நடுவே ஒரு கபாலமும் அமைந்துள்ளது. தலையில் லலாடபட்டம் அழகுற அமைந்துள்ளது. சிறு கோரைப்பற்கள் அமைந்திருந்தாலும் கூட இதன் புன்னகை மயக்குகிறது. ஒரு சிறிய கண்டிகையும் அதனையொட்டி ருத்ராக்ஷமாலையும் மார்பை அலங்கரிக்கின்றன. முப்புரிநூல் உபவீதமாக குறுக்கே அமைந்துள்ளது. நெற்றிக்கண் அமைந்திருக்கிறது. இந்தப் படத்தில் சந்தனத்தால் மறைந்துள்ளது. நாகவடிவிலான கேயூரம் புயங்களை அலங்கரிக்கிறது. மேலிரு கைகளிலும முத்தலைச்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

கடிகையில் தமிழும் கற்பிக்கப்பெற்றதா…

காஞ்சிக் கடிகை காஞ்சியில் நிலைகொண்டிருந்த கடிகாஸ்தானம் என்னும் கல்விநிறுவனம் பொதுயுகம் மூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே செயல்பட்டு வந்தது. கடிகாஸ்தானத்தைப் பற்றிய மிகப்பழமையான சாசனச் சான்று கர்ணாடக மாநிலம் ஷிமோகா மாவட்டத்திலுள்ள தாள்ளகுண்டா என்னுமிடத்திலிருந்து கிடைக்கிறது. அந்தக் கல்வெட்டு கதம்பவம்சத்தைச் சேர்ந்த ககுஸ்தவர்மனுடையது. அந்தக் கல்வெட்டு அவனுக்கு இரு தலைமுறைகள் முந்தைய முன்னோனான மயூரவர்மன் என்னும் அரசன் தன் குருவான வீரசர்மனுடன் கூட காஞ்சியிலுள்ள கடிகாஸ்தானத்தில் எல்லா சாஸ்த்ரங்களையும் கற்கவேண்டி காஞ்சிக்கு வந்ததைக் குறிப்பிடுகிறது. அந்தக் கல்வெட்டிலுள்ள பின்வரும் ச்லோகம்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு