மொஹம்மது என்னும் பெயரின் வடமொழியாக்கம்

     ஐரோப்பிய மற்றும் அரேபிய நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களை யவனர்கள் என்றழைக்கும் வழக்கம் பண்டைய தமிழ் மற்றும் வடமொழி நூல்களில் காணப்பெறுவது நாமனைவரும் அறிந்ததே. காளிதாஸர் பெர்ஷியர்களை பாரசீகர்கள் என்று வழங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது. அவரியற்றிய ரகுவம்ச மஹாகாவ்யத்தில் ரகுவின் திக்விஜயத்தை வர்ணிக்கும் காளிதாஸன் பின்வரும் குறிப்பை வழங்குகிறார். पारशीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना।(Raghuvaṃśa 4.59) பாரஸீ²காம்ʼஸ்ததோ ஜேதும்ʼ ப்ரதஸ்தே² ஸ்த²லவர்த்மனா|      இடைக்கால வரலாற்றில் அரபிய நாடுகளுக்கும் பாரதத்திற்கும் மிகத் தெளிவான தொடர்பு இருந்து வந்ததை அறியமுடிகிறது. ராஷ்ட்ரகூடர்கள்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு