நந்திகேச்வரர் – கதைகளும் இலக்கணமும்

12033201_10153793858397176_2890527506264374538_n

     நாம் ஏற்கனவே எந்தையின் ஆலயத்தில் மூன்று நந்திகள் இருப்பதைக் கண்டோம். மஹாகாளனோடு சேர்ந்த த்வாரபாலகனான நந்தி அதிகார நந்தி காளை நந்தி நந்தி மற்றும் மஹாகாளனின் கதைகளையும் படிமங்களையும் பார்த்தோம். இப்போது அதிகார நந்தியின் கதைகளையும் இலக்கணத்தையும் பார்ப்போம். கதைகள் 1.1. முற்பிறவி      கைலாயத்துக் கணங்களில் முக்யமாகத் திகழ்ந்தவன் வீரகன். அவன் மிகவும் ஆற்றலோடு எந்தையுடன் பார்வதியுடனான திருமணத்திற்கு ஏற்பாடுகளை மேற்கொண்டான். திருமணத்திற்குப் பிறகு பார்வதி எந்தையிடம் பல்வேறு வடிவங்களையுடைய பூதங்களைப் பற்றிக் கேட்டாள்….

தொடர்ந்து வாசிப்பு