வடமொழி செய்யுட் காவியங்களில் சுவடியியற் குறிப்புகள்

                வடமொழியில் செய்யுட் காவ்யங்கள் பொதுவாக செய்யுட் காவியங்கள், உரைநடைக் காவியங்கள் இரண்டும் கலந்த சம்பூ காவ்யங்கள் என்னு மூவகைப்படும். குறிப்பிட்ட வரையறைகளின்படி பாவகைகளுடன் இயற்றப்பட்ட காவியங்களே செய்யுட் காவியங்கள். இவ்வகைக் காவியங்கள் காளிதாசன் முதலிய பல கவிமணிகளால் இயற்றப் பட்டவையாம். இவ்வகைக் காவியங்களிலும் சுவடியியற்குறிப்புக்கள் காணப்படுகின்றன. ரகுவம்ச மஹாகாவ்யத்தில் லிபேர்யதா²வத்³க்³ரஹணேன வாங்மயம்ʼ நதீ³முகே²னேவ ஸமுத்³ரமாவிஸ²த்|                 என்று குறிப்பிடுகிறார். இதன் பொருளாவது                  நதியின் மூலமாக கடலை அடைவது போல் எழுத்துக்களின் உள்ளபடி அறிவதன் மூலமே…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

தர்ம சாஸ்த்ர நூல்களில் சுவடியியற் குறிப்புகள்

ஸ்ம்ருதி நூல்கள் வேதம் கூறும் நெறிமுறைகளுக்கே தர்மமென்று பெயர். அன்றாட வாழ்வில் அப்படி கடைப் பிடிக்க வேண்டிய நெறிமுறைகள் ஆசாரம் எனப்படும். இவை தவிர நெறிகளை மீறும்போது எழும் வழக்குகளுக்கு வ்யவஹாரம் என்று பெயர். இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் நடக்க வேண்டிய நெறிகளை விளக்கும் நூல்களே ஸ்ம்ருதி நூல்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றை ரிஷிகளும் தேவர்களும் எழுதியதாக நம்பப்படுகின்றன. இவற்றுள் முக்கியமாக 20 ஸ்ம்ருதி நூல்கள் முக்கியவையாகக் கருதப்படுகின்றன இவற்றுள் பெரும்பாலும் வழக்குகளைக் குறிக்கும் வ்யவஹாராத்யாயத்தில் பெரும்பாலும் எழுத்தியல் குறிப்புகள்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு

பண்டைய பாரதத்தின் எழுத்தியல் – வேத வேதாங்க சான்றுகள்

              பண்டைய வரலாற்றை ஆராயும்போது அதற்கான இருமுகங்கள் தெரியவரும். அதன் ஒருமுகம் எல்லா சான்றுகளையும் ஆராய்ந்து அவற்றை வரிசைசெய்து அவற்றின் மூலம் உண்மையை வெளிக்கொணர்வதாகும். மற்றொரு முகம் கர்ண பரம்பரையாகவும் இலக்கிய ரீதியாகவும் உள்ள தரவுகளைக் கொண்டுவரும் நம்பிக்கையாகும். இவ்விரண்டிலிருந்தும் ஸமதொலைவிலிருந்து ஆய்வை மேற்கொள்வது ஆய்வாளர்களின் கடமையாகும்.  அவ்விதமான ஆய்வில் தர்க்கரீதியில் சரியான பழஞ்செய்திகளையும் ஆய்ந்து பிழிவான உண்மையை ஏற்பது நிகழும். இவ்வாறாக இலக்கிய தரவுகளும் வரலாற்றைப் புனரமைப்பதில்…

தொடர்ந்து வாசிப்பு